Бізнес англійська і німецька

В останні роки зросло бажання багатьох з нас вивчити бізнес англійську мову. І це не дивно, адже ми живемо в часи, коли важко знайти високооплачувану роботу без знання хоча б однієї іноземної мови. І сьогодні англійська стала, по суті, мовою бізнесу.

Програма курсу розрахована на широке коло слухачів (бізнесменів, студентів економічних спеціальностей, керівників підприємств і т.і.), всіх тих, кому необхідна англійська мова для виконання службових обов’язків (ведення переговорів, спілкування по телефону, презентації, неформальне спілкування з партнерами по бізнесу і т.і.)

Бізнес-англійська, німецька (Позняки) – це курси ділової мови, в основі яких лежить певна термінологія і правила спілкування, необхідні для професійної діяльності. Головний акцент робиться саме на спілкування – можливість не тільки розуміти інших, а й самому бути активною дійовою особою в бізнесі. Англійську мову багато хто знає з дитинства, але не всі здатні компетентно використовувати її у своїй професійній діяльності.

Ділова англійська це не просто певний словниковий набір, необхідний для роботи. Курси ділової англійської мови (Київ) орієнтовані також на зняття мовного бар’єру і на навчання ділового етикету. Бізнес-курс англійської мови – це і граматика, і аудіювання, і постановка вимови. А ще – ознайомлення з правилами, за якими живе міжнародний бізнес. Англійська – ділова мова багатьох країн світу, і в цьому діловому світі є багато правил, яким не вчать в школі.

 • Соціальна взаємодія
 • Зустріч і вітання
 • Розмовні техніки
 • Навички бесіди по телефону
 • Англійська на засіданнях
 • Англійська, як мова переговорів
 • Створення коротких презентацій англійською
 • Спілкування про продукцію та бренди
 • Спілкування про компанію
 • Обговорення планів
 • Персонал
 • Організація і структура компаній
 • Розвиток підприємства
 • Положення на ринку і конкуренції
 • Опис тенденцій і змін
 • Управління стилями: Використання правильного мови
 • Культурні відмінності: як культура впливає на те, як ми говоримо
 • Гроші, фінанси
 • Розклади, плани і графіки
 • Національні, міжнародні та глобальні чинники економіки

Теми кожного з рівнів доповнюються і можуть змінюватися в залежності від Ваших побажань і цілей.

Методичні прийоми курсу:

 • Рольові ігри
 • Міні-тренінги
 • Мозковий штурм
 • Дискусії
 • Метод кейсів
 • Робота з неадаптованими матеріалами (журнали, газети, інтернет – статті)

Навчальні матеріали для курсу: Market Leader, Intelligent Business, Profile, Business and Finance (вид-во Cambridge, Oxford, Longman) та ін.

Бізнес курс англійської мови складається з 5 рівнів (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced). Тривалість кожного рівня бізнес курсу англійської мови залежить від інтенсивності (кількості занять на тиждень та їх тривалості) і може становити від 3 до 5 місяців.

Програма Бізнес німецької мови:

Протягом усіх рівнів бізнес курсу німецької мови відпрацьовуються і закріплюються:

 • Практичні навички спілкування німецькою мовою в різних аспектах ділової діяльності
 • Вивчення бізнес-лексики
 • Складання ділової документації (написання електронних листів, складання факсів)
 • Спілкування по телефону і при зустрічі
 • Участь на зборах

Програма включає 3 рівні:

A2\1 і А2\2, Grundstufe (базовий рівень) – для студентів, які володіють простими граматичними конструкціями і невеликим загальним словниковим запасом. Підручник: Рівень: А2\1 Підручник: Alltag, Beruf & Co. Ав & Norbert Becker і Jörg Braunert Видавництво: Hueber, Рівень: А2\1 Підручник: Alltag, Beruf & Co. Ав & Norbert Becker і Jörg Braunert Видавництво: Hueber

B1\1 і В1\2, Mittelstufe (рівень нижче середнього) – для учнів, що володіють знаннями базових граматичних структур і володіють непоганим словниковим запасом загальної тематики. Уровень: В1\1 Підручник: Alltag, Beruf & Co. Ав & Norbert Becker і Jörg Braunert Видавництво: Hueber & n …, Рівень: В1\2 Підручник: Alltag, Beruf & Co. Ав & Norbert Becker і Jörg Braunert Видавництво: Hueber

B2\В1 і В2\2, Mittelstufe (середній рівень) – для тих, хто з легкістю орієнтується в тимчасових конструкціях і має великий словниковим багажем загальної тематікі.Уровень: В2\1 Підручник: Alltag, Beruf & Co. Ав & Norbert Becker і Jörg Braunert Видавництво: Hueber, Рівень: В2\2 Підручник: Alltag, Beruf & Co. Ав & Norbert Becker і Jörg Braunert Видавництво: Hueber

Навчальна література:

Бізнес німецька (мінімальний рівень A2)

Тривалість кожного рівня залежить від інтенсивності занять і може складати від 3 до 5 місяців.

Кількість осіб в групі від 4 до 6 або індивідуально